WINDYKACJA Dochodzenie należności – negocjacje, sąd i egzekucja Twoich roszczeń (PL i UE)

Ktoś zwleka z zapłatą za Twoje faktury? A może posiadasz inne niespłacone wierzytelności, np. wynikające z zawartej umowy lub stwierdzone wyrokiem sądu ? Nie wahaj się skontaktować z nami. Najpierw bezpłatnie i niezobowiązująco przeanalizujemy wstępnie każdą Twoją sprawę i zaproponujemy Ci możliwe działania oraz warunki finansowe. Wtedy zdecydujesz, czy zechcesz skorzystać z naszych usług.

Możesz dowolną drogą (np. za pomocą komunikatora, telefonicznie, mailowo) wysłać nam zapytanie dotyczące Twojej sprawy.
Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i omówimy sytuację.

DLACZEGO MY?

NISKIE KOSZTYpo stronie Klienta

W trakcie prowadzenia Twoich spraw windykacyjnych staramy się minimalizować ponoszone przez Ciebie koszty sądowe i egzekucyjne. Zarabiamy, gdy jesteśmy skuteczni, czyli odzyskujemy Twoje należności. Jeśli zechcesz, dodatkowo będziemy dochodzić od dłużnika poniesionych przez Ciebie kosztów windykacji

INICJATYWA, DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ

Znamy się na praktycznych aspektach windykacji, stawiamy na sprawdzone, skuteczne i racjonalne rozwiązania. Robimy to od wielu lat prowadząc w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy spraw windykacyjnych, współpracujemy
ze sprawdzonymi komornikami. Prowadząc Twoje sprawy inicjatywa i działania będą po naszej stronie, będziemy proponować Ci najbardziej sensowne rozwiązania, zwiększające szansę odzyskania wierzytelności,
z uwzględnieniem wysokości kosztów.

ŁĄCZYMY ZALETY KANCELARII PRAWNEJ z zaletami firmy windykacyjnej

Windykacja – to nie pisemne wezwanie do zapłaty z kancelarii! To przede wszystkim działania polubowne w formie negocjacji z dłużnikiem, negocjacji prowadzonych przez nasz doświadczony zespół wyspecjalizowanych negocjatorów. Jeśli postępowanie polubowne okaże się nieskuteczne, będziemy proponować Ci reprezentację jako Twój pełnomocnik procesowy w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Jeśli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, będziemy proponować Ci dalsze, indywidualnie dobrane, najbardziej racjonalne i skuteczne.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do każdej sprawy

Indywidualne podejście to przede wszystkim ocena potencjalnej skuteczności i dobranie odpowiednich środków prawnych i działań do konkretnych sytuacji, to także ocena szans i ewentualnych ryzyk z uwzględnieniem koniecznych do poniesienia kosztów sądowych i egzekucyjnych. W sprawach, w których Twoja wierzytelność okaże się trudno ściągalna, możesz liczyć na rzetelną analizę i inicjatywę z naszej strony. Zaproponujemy Ci takie rozwiązania, które dadzą szansę na najlepszy z możliwych dla Ciebie w danej sytuacji potencjalny efekt. Nawet bezskuteczna egzekucja komornicza wobec Twojego dłuznika nie musi oznaczać końca Twoich możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń jako wierzyciela!

PRAKTYCZNE SZKOLENIEdla Ciebie i pracowników Twojej firmy

Dodatkowo, w ramach działań zapobiegawczych, proponujemy przeprowadzenie praktycznego szkolenia dla Ciebie i pracowników Twojej Firmy , które pozwoli Ci w krótkim czasie zmniejszyć skalę zadłużenia Twoich kontrahentów wobec Twojej Firmy. Więcej dowiesz się w zakładce Szkolenia

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH może obejmować:

 • negocjacje i działania polubowne z dłużnikami w trakcie całego okresu prowadzenia sprawy
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • dochodzenie roszczeń finansowych po bezskutecznych egzekucjach komorniczych
 • dochodzenie roszczeń finansowych od osób fizycznych i prawnych z siedzibą zarówno w Polsce jak i poza terytorium RP (UE)
 • dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów windykacji oraz należności ubocznych: odsetek, kar umownych, not obciążeniowych it
 • udostępnienie pieczęci prewencyjnej Kancelarii
 • usługi odzyskiwania podatku VAT od niezapłaconych przez dłużnika Twoich faktur (tzw ulga za złe długi)
 • monitoring bieżących należności finansowych
 • weryfikacja źródeł majątkowych dłużnika
 • upadłości, restrukturyzacje, sanacje, likwidacje, postepowanie układowe dłużników
 • procesy przeciwko zarządom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po bezskutecznej egzekucji komorniczej z majątku spółki, w celu egzekucji z majątków osobistych członków zarządu
 • procesy sądowe o wyjawienie majątku spółki, wspólników, przedsiębiorców
 • rozszerzenie odpowiedzialności na: małżonków, wspólników, poręczycieli, innych zobowiązanych wtórnie lub uzupełniająco
 • procesy o przymusowy podział majątku wspólnego małżonków
 • ustanawianie hipotek przymusowych
 • sporządzanie porozumień, ugód, zobowiązań do zapłaty, harmonogramów płatności wraz z zabezpieczeniami, także w formie dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
 • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentacja przed organami ścigania, reprezentacja w procesach karnych
 • procesy z tytułu tzw. skargi pauliańskiej – w celu uznania czynności dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną w stosunku do Wierzyciela
 • reprezentacja w sprawach z tytułu powództwa przeciwegzekucyjnego lub skargi na czynności komornika, wniesionych przez dłużnika
 • obrona przed roszczeniami wierzycieli, banków, oraz działaniami komorników, syndyków i innych organów administracji publicznej
 • ustalanie spadkobierców zmarłego dłużnika, dalsze działania w celu odzyskania wierzytelności
 • obrót wierzytelnościami – skup wierzytelności
 • praktyczne szkolenie z zakresu dokumentowania i zabezpieczania transakcji handlowych oraz dochodzenia należności, patrz zakładka Szkolenia

ZLECENIE WINDYKACJI

1.

Ktoś (firma, osoba fizyczna, instytucja) zalega mi z płatnościami. co mogę zrobić by odzyskać dług?

2.

Otrzymałem postanowienie o bezskutecznej egzekucji komorniczej. dłuznik nie zapłacił. czy mogę nadal dochodzić swoich roszczeń?

Nie wahaj się skontaktować z nami w tej sprawie, bez względu na stan faktyczny sprawy i kwotę roszczenia. Ocenimy wspólnie szanse na skuteczne dochodzenie Twoich roszczeń i zaproponujemy najbardziej racjonalne działania, mając na względzie także ich koszty. Przygotuj wstępnie dokumenty związane z Twoim roszczeniem. Nie czekaj z podjęciem działań windykacyjnych, każdy dzień zwłoki działa na korzyść Twojego dłużnika.
Uważaj na termin przedawnienia roszczeń.

W przypadku spraw zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą nadal masz szanse i możliwości odzyskania swojego długu! Przy umiejętnym postępowaniu z Twojej strony dług nie przedawni się nigdy. Skontaktuj się z nami, wspólnie ocenimy czy i jakie dalsze działania w konkretnej sprawie mają sens, przedstawimy Ci potencjalne koszty związane z jej dalszym prowadzeniem, na tej podstawie będziesz mógł podjąć racjonalną decyzję.