ZAKRES wspołpracy

sam decydujesz, z których usług chcesz korzystać

Wybierając nas zyskujesz możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług prawnych, podatkowych, księgowych i windykacyjnych w jednym miejscu, wygodnie, kompleksowo i za atrakcyjną cenę. Zakres ten możesz sprawdzić i wybrać wchodząc w zakładki Prawo, Podatki, Usługi Księgowe i Windykacja na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio – chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wspólnie ustalimy, które z usług byłyby korzystne do realizacji dla Ciebie

FORMA współpracy

sam decydujesz, czy będzie to stała umowa z wybranym przez Ciebie zakresem czy współpraca doraźna na zasadzie realizacji poszczególnych jednorazowych zleceń dla Ciebie

Możesz sam zdecydować, czy nasza współpraca ma mieć charakter doraźny czyli polegać na podpisaniu pojedynczych umów dotyczących realizacji dla Ciebie poszczególnych zleconych przez Ciebie usług, czy też stały na podstawie raz zawartej umowy z wybranym przez Ciebie zakresem współpracy. Jako kancelaria jesteśmy nastawieni na długofalową i stałą współpracę, wielu z naszych Klientów współpracuje z nami od długiego już czasu w sposób stały, co jest dla nas niezwykle cenne. Wielu z nich wybrało stałą formę współpracy z nami, wiedząc, że w ten sposób mogą mieć na stałe osoby przyporządkowane do ich obsługi w zakresie prawnym, podatkowym, księgowym czy windykacyjnym oraz mieć stałe przewidywalne koszty obsługi w zakresie dopasowanym maksymalnie do indywidualnych potrzeb każdego z nich (czyli płacić za to z czego faktycznie korzystają). Wybór należy do Ciebie.

ANALIZA WSTĘPNAkażdej sprawy

bezpłatna, więc nie wahaj się skontaktować z nami w celu przedstawienia nam swojej sprawy

Nie wahaj się skontaktować z nami w Twojej sprawie, to nic nie kosztuje, analiza każdej sprawy jest u nas bezpłatna, dopiero po niej przedstawimy Ci naszą propozycję dalszych działań wraz z propozycją wynagrodzenia oraz kosztów związanych z jej realizacją, byś mógł świadomie podjąć racjonalną decyzję. Jeśli proponowane działania będą wiązały się z jakimś ryzykiem (np. oddalenia powództwa), poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem, byś mógł podjąć decyzję w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę. Podobnie o kosztach: zanim podejmiesz decyzję otrzymasz informację o pozostałych dających się przewidzieć kosztach (np. sądowych, egzekucyjnych, podatkowych, notarialnych, administracyjnych itp.) które będą wiązały się z Twoją sprawą.

DORADCAklienta

osoba dedykowana na stałe do koordynacji współpracy z Tobą we wszystkich wybranych przez Ciebie obszarach

Wiemy jak ważna we wzajemnej współpracy jest bardzo dobra bieżąca komunikacja, dlatego wybierając samodzielnie zakres i formę współpracy z nami, będziesz miał swojego stałego opiekuna – Doradcę Klienta – który będzie koordynował w sposób stały naszą współpracę we wszystkich obszarach, a także nadzorował wszystkie zlecone przez Ciebie nam zadania. Jego rolą będzie proponowanie Ci rozwiązań, które mogą być dla Ciebie korzystniejsze od obecnych, oraz informowanie Cię o stanie zleconych spraw. Będzie też Twoim pierwszym kontaktem w każdej nowej sprawie.

Oprócz tego otrzymasz bezpośredni kontakt do osób zajmujących się merytorycznie Twoją sprawą, byś mógł zawsze w razie potrzeby zasięgnąć informacji u źródła

OSOBY MERYTORYCZNEobsługujące Cię w ramach współpracy

czyli adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowe itp. – w przypadku zawarcia z nami stałej umowy będziesz miał na stałe dedykowane osoby obsługujące Ciebie i Twoją Firmę w wybranym przez Ciebie zakresie

Sprawy powierzane nam przez Klientów traktujemy bardzo poważnie, wszystkie dane, w tym dane osobowe, dokumenty i informacje przekazywane nam w trakcie naszej współpracy przechowywane są w miejscach zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich, wszyscy nasi pracownicy objęci są umowami o zachowaniu tajemnicy i poufności, zarówno w trakcie naszej współpracy jak i po jej ewentualnym zakończeniu, stosujemy rozwiązania zmierzające do zapewnienia całkowitej poufności i bezpieczeństwa. We wszystkich umowach
z naszymi Klientami znajdują się także zapisy gwarantujące zachowanie poufności.

Kancelaria oraz wszyscy Adwokaci, Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi Kancelarii objęci są stałym obowiązkowym i dodatkowo dobrowolnym ubezpieczeniem OC