Prawo obsługa prawna Twojej Firmy

Możesz w każdej chwili skorzystać z naszej pomocy, zarówno na zasadzie współpracy doraźnej w pojedynczej interesującej Cię sprawie, jak i w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej Twojej Firmy. Wybór formy i zakresu współpracy zależy od Ciebie. Możesz dowolną drogą (np. za pomocą komunikatora, telefonicznie, mailowo) wysłać nam zapytanie dotyczące interesującego Cię zagadnienia, przeanalizujemy je wstępnie i wskażemy Ci możliwe działania. Wstępna analiza sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami z Twojej strony i nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z nami. Po otrzymaniu od Ciebie zapytania skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i omówimy wstępnie interesujące Cię zagadnienie.

W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ najczęściej świadczymy naszym Klientom poniższe usługi:

Bieżące konsultacje telefoniczne, e-mailowe, z zakresu
 1. prawa handlowego
 2. prawa gospodarczego
 3. prawa cywilnego
 4. prawa pracy,
 5. prawa podatkowego
 1. prawa karnego
 2. prawa karno-skarbowego
 3. prawa administracyjnego
 4. prawa zamówień publicznych
 5. prawa budowlanego
 1. prawa przewozowego, prawa dotyczącego spedycji, transportu
 2. prawa upadłościowego, sanacyjnego i restrukturyzacyjnego
 3. praw autorskich i praw własności intelektualnej
 4. prawa rodzinnego i spadkowego

USŁUGI WYBIERANE NAJCZĘŚCIEJ przez naszych klientów

 

 • stała lub doraźna obsługa prawna Twojej Firmy w wybranym przez Ciebie zakresie
 • kompleksowe doradztwo prawno – podatkowe w zakresie wyboru optymalnej pod względem prawnym i podatkowym, formy prowadzonej działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek, przekształcenia, aporty – kompleksowe działania prawno – podatkowe
 • fuzje, przejęcia podmiotów gospodarczych, sprzedaż i zakup spółek
 • sprzedaż, zakup, darowizny udziałów w spółkach
 • RODO – pełna dokumentacja RODO, szkolenia – kompleksowo
 • analiza, opiniowanie i tworzenie umów handlowych, zleceń, o dzieło, o pracę, najmu, dzierżawy, komisu, deweloperskich, pożyczek, umów o roboty budowlane, ogólnych warunków współpracy, regulaminów oraz innych dokumentów i umów zawieranych w związku z prowadzona działalnością gospodarczą
 • sporządzanie lub analiza i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, innych dokumentów wewnątrzzakładowych, sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, o współpracy
 • reprezentacja w sporach sądowych na terenie RP oraz w postępowaniach egzekucyjnych
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
 • regulaminy sklepów internetowych – sporządzanie, analiza, wprowadzanie zmian
 • prawo karne – sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentacja przed organami ścigania, reprezentacja w procesach karnych
 • prawo karne – reprezentacja strony poszkodowanej lub oskarżonej w procesie karnym
 • sporządzanie pism do firm i instytucji, odpowiedzi ma decyzje organów administracji publicznej, składanie wniosków, podań, zażaleń, skarg
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych sanacyjnych, likwidacyjnych (patrz też: windykacja)
 • przygotowanie wniosku o upadłość, likwidację, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, sanacyjnego Twojej Firmy
 • przygotowanie wniosku o upadłość Twojego dłużnika
 • obrona przed roszczeniami wobec Ciebie ze strony wierzycieli, banków, działaniami komorników, syndyków i innych organów administracji publicznej
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, uchwały, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i działalności zarządów, rejestracja w KRS
 • dokonywanie zmian w umowach spółek/statutach i rejestracja zmian w KRS
 • audyty prawne i podatkowe – kompleksowa analiza dokumentacji i rozwiązań stosowanych przez Klienta pod względem prawnym i podatkowym
 • audyt spółki przeprowadzony przez biegłego rewidenta
 • due dilligence – kompleksowy audyt prawno – podatkowy z wyceną wartości przedsiębiorstwa przed jego zakupem
 • zamówienia publiczne – pomoc i reprezentacja na każdym etapie, pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, odwołania do KIO, spory sądowe, po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
 • rejestracja znaku towarowego na terenie RP I UE
 • wycena wartości rynkowej znaku towarowego
 • wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa przez biegłego rzeczoznawcę
 • prawa konsumenta, rękojmia, gwarancja – szkolenia, reprezentacja w sporach sądowych, przygotowanie pism, regulaminów, umów
 • analizy i spory z zakresu: prawo autorskie i prawo własności intelektualnej
 • rozwody, spadki
 • testamenty, zapisy windykacyjne, darowizny
 • sprzedaż i zakup nieruchomości – przygotowanie lub analiza dokumentacji
 • sprawy prywatne z zakresu prawa i podatków (nie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej)

JEDNORAZOWE KONSULTACJE PRAWNE lub stała obsługa prawna

1.

Potrzebuję jednorazowo skonsultować się z prawnikiem (lub doradcą podatkowym) w mojej konkretnej sprawie. jak to zrobić?

2.

Jak funkcjonowałaby i ile kosztowałaby u was stała obsługa prawna, a być może dodatkowo także podatkowa i windykacyjna mojej firmy ?

Skontaktuj się z nami dowolną drogą. Bezpłatnie omówimy wstępnie Twoją sprawę i w zależności od jej charakteru i Twoich potrzeb albo umówimy się na bezpośrednią konsultację z radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym w formie spotkania u Ciebie w Firmie, u nas w Kancelarii lub w innym dogodnym miejscu na terenie aglomeracji warszawskiej lub poznańskiej lub w bliskiej okolicy, albo, jeśli okaże się, że sprawa nie wymaga koniecznie bezpośredniego spotkania, zaproponujemy Ci inną formę dalszych działań w zależności od sytuacji (np. drogą mailową). Koszty naszych działań będziesz znał przed przystąpieniem do realizacji Twojego zlecenia i to Ty zdecydujesz po wstępnej rozmowie i otrzymanej od nas propozycji, czy jest ona dla Ciebie atrakcyjna. Kontakt z nami nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z nami ani ponoszenia kosztów, służy jedynie do wstępnego zapoznania się z charakterem Twojej sprawy i złożenia Ci propozycji zakresu i ceny ewentualnych działań w Twojej sprawie

Stała obsługa prawna, podatkowa i windykacyjna to umowa „szyta na miarę” – będzie w niej to i tylko to, czego Ty indywidualnie od nas oczekujesz. Odzwierciedleniem indywidualnego zakresu Twojej umowy będą też indywidualnie dopasowane do niej koszty. Żeby je określić wspólnie ustalimy więc najpierw interesujący Cię zakres: jakiego rodzaju usług potrzebujesz, z jakich obszarów prawa , słowem – czego od nas oczekujesz. Pomożemy Ci w ustaleniu Twoich potrzeb. Zaletą naszej kancelarii jest to, że możesz w jednej umowie z nami zawrzeć wybrane przez Ciebie elementy obsługi prawnej, podatkowej i windykacyjnej , to co dla Ciebie jest rzeczywiście istotne i z czego będziesz korzystał. Będziesz miał też na stałe przyporządkowane osoby do obsługi Twojej Firmy w wybranym przez Ciebie zakresie. Prosimy – zerknij też do zakładki: zasady współpracy i skontaktuj się z nami niezobowiązująco, wspólnie ustalimy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.