SZANOWNY Kliencie!

Wybierając nas zyskujesz możliwość korzystania z usług prawnych, podatkowych, księgowych i windykacyjnych w jednym miejscu, wygodnie, kompleksowo i za atrakcyjną cenę.
50-cio osobowy zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, prawników, specjalistów do spraw cen transferowych, przekształceń, specjalistów do spraw windykacji, sporów sądowych i postepowań egzekucyjnych, księgowych, kadrowych w jednym miejscu jest do Twojej dyspozycji.

Możesz sam zdecydować w jakim zakresie chcesz skorzystać z naszych usług.

Jesteśmy przygotowani do obsługi każdej Firmy, niezależnie od branży, wielkości, czy rodzaju sprawy z którą się do nas zgłosisz. Pomagamy także w sprawach prywatnych.

Zasady współpracy

Prawo

Podatki

Księgowość

Windykacja

Wszystkie usługi

Ipso Iure Liberski Kita Ambroziak Majewska to kancelaria multidyscyplinarna powstała w 2012 roku , założona przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz specjalistów z różnych dziedzin z dużym doświadczeniem na rynku usług prawnych, podatkowych, księgowych i windykacyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie każdemu przedsiębiorcy możliwości pełnej i kompleksowej obsługi jego Firmy w jednym miejscu. Wielu z naszych Klientów korzysta równocześnie z obsługi prawnej podatkowej księgowej i windykacyjnej, dla wielu z nich jest to rozwiązanie bardzo wygodne , oszczędzające czas i pieniądze, mogą w jednym miejscu załatwić wszystko. Wybór zakresu i formy współpracy zależy od Ciebie i od Twoich indywidualnych potrzeb. Kancelaria ma siedzibę w Warszawie oraz oddział w Poznaniu, współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi, pełnomocnikami procesowymi biegłymi, notariuszami, komornikami na terenie całego kraju.

Możesz dowolną drogą (np. za pomocą komunikatora, telefonicznie, mailowo) wysłać nam zapytanie dotyczące interesującego Cię zagadnienia, przeanalizujemy je wstępnie i wskażemy Ci możliwe działania. Przedstawimy Ci też przewidywane łączne koszty związane z realizacją działań a Ty na tej podstawie będziesz mógł podjąć decyzję.
Kontakt z nami i wstępna analiza sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami z Twojej strony i nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z nami. Po otrzymaniu od Ciebie zapytania skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i omówimy wstępnie interesujące Cię zagadnienie. Zapewniamy całkowitą poufność.

WSPÓLNICY NASZEJ KANCELARII

MIROSŁAW LIBERSKI Adwokat, Wspólnik

Warszawa
+ 48 504 053 640
liberski.m@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo handlowe
 • Fuzje, przejęcia spółek
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek
 • Spory sądowe
 • Sprawy karno-skarbowe
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Doradza Klientom w zakresie tworzenia, przekształceń, łączenia oraz podziału spółek. Jego praktyka zawodowa obejmuje realizację wielu transakcji z zakresu M&A. Zarządza zespołami i aktywnie uczestniczy w realizacji transakcji związanych z tym obszarem jego praktyki.

Doradza Klientom w zakresie kontraktów handlowych oraz umów z zakresu prawa korporacyjnego niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym.
Zajmuje się także aktywnie praktyką w zakresie prawa karnego i cywilnego.
Doradza i reprezentuje Klientów w negocjacjach, sądowych postępowaniach cywilnych oraz postępowaniach karnych, także karno-skarbowych.
Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej.
Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu: od analizy przedsądowej roszczeń i czynności przedprocesowych, poprzez uzyskiwanie zabezpieczenia i właściwe postępowanie sądowe, po etap egzekucji należności.

TOMASZ KITA Radca prawny, Wspólnik, Dyrektor Oddziału Poznań

Poznań
+ 48 798 469 166
kita.t@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek
 • Prawo handlowe
 • Spory sądowe
 • Postępowania i spory administracyjne
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Zajmuje się doradztwem w obszarze prawa cywilnego, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i prawa handlowego.
Doradzał i reprezentował Klientów w sporach sądowych dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w postępowaniach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym.
Doradza w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji.
Doradza i reprezentuje w postępowaniach administracyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Doświadczony prawnik i doradca w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia zakładów pracy.
Doradza i reprezentuje Klientów w negocjacjach i sądowych postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych.
Doświadczony prawnik w zakresie tworzenia i przekształcania spółek.
Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej.
Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu: od analizy przedsądowej roszczeń i czynności przedprocesowych, poprzez uzyskiwanie zabezpieczenia i właściwe postępowanie sądowe, po etap egzekucji należności.

RADOSŁAW AMBROZIAK Doradca podatkowy, Wspólnik

Warszawa
+ 48 502 171 270
ambroziak.r@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo podatkowe
 • Fuzje i przejęcia
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek
 • Postępowania i spory administracyjne
 • Prawo karno-skarbowe
 • Audyty podatkowe i due diligence
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

To doświadczony doradca podatkowy i prawnik w zakresie prawa podatkowego, karno-skarbowego, finansowego i gospodarczego, który zarządza działem doradztwa podatkowego w kancelarii.
Posiada uprawnienia i praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w podmiotach gospodarczych oraz duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z praktycznym i efektywnych stosowaniem prawa podatkowego w przedsiębiorstwach Klientów.
Wielokrotnie zarządzał zespołami doradców podatkowych i prawników przygotowującymi podatkowe studia wykonalności, raporty due diligence oraz wykonującymi czynności audytorskie dla Klientów w obszarze jego praktyki zawodowej.
Jego praktyka zawodowa obejmuje także udział w realizacji wielu transakcji z zakresu fuzji, przejęć, przekształceń oraz podziału spółek.
Doradza Klientom w zakresie kontraktów handlowych oraz umów z zakresu prawa korporacyjnego w aspekcie podatkowym, niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym.
Reprezentował Klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych z zakresu prawa podatkowego.
Doradza Klientom w postępowaniach karno-skarbowych.
Prowadzi szkolenia w zakresie praktycznego stosowania przepisów z zakresu prawa podatkowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

KARINA MAJEWSKA Radca prawny, Wspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 184
majewska.k@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo budowlane
 • Prawo nieruchomości
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek
 • Spory sądowe
 • Postępowania i spory administracyjne
 • Audyty prawne i due diligence
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Obsługuje transakcje związane z obrotem nieruchomościami i doradza w zakresie ich komercjalizacji oraz prowadzenia projektów inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkalnym, także z udziałem podmiotów zagranicznych.
Doradza i reprezentuje Klientów w negocjacjach i sądowych postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego.
Wielokrotnie zarządzała zespołami prawników przygotowującymi studia wykonalności, raporty due diligence oraz wykonującymi czynności audytorskie dla Klientów.
Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej oraz w procesach związanych z ich przekształceniami i restrukturyzacjami.
Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu: od analizy przedsądowej roszczeń i czynności przedprocesowych, poprzez uzyskiwanie zabezpieczenia i właściwe postępowanie sądowe, po etap egzekucji należności.

ŁUKASZ CHMIELEWSKI Dyrektor Działu Windykacji, Wspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 185
chmielewski.l@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Windykacja
 • Szkolenia
 • Zarządzanie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne-gospodarcze
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Jest doświadczonym prawnikiem zarządzającym zespołem specjalistów ds. windykacji oraz postepowania sądowego i egzekucyjnego skupionym w Dziale Windykacji kancelarii.
Inicjuje i koordynuje działania windykacyjne Działu Windykacji Kancelarii na wszystkich etapach tych postępowań: polubownym, sądowym, egzekucyjnym, w sprawach zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą, w sprawach objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi.
Współpracuje z wieloma komornikami na terenie całej Polski oraz organami egzekucyjnymi na terenie UE.
Razem ze swoim zespołem potrafi skutecznie efektywnie, odzyskiwać pieniądze na terenie europejskiego obszaru gospodarczego oraz poza tym obszarem.
Łukasz Chmielewski to doświadczony negocjator w sprawach windykacyjnych charakteryzujący się wysoką komunikatywnością, elastycznością, skutecznością w swoich działaniach na rzecz Klientów.
Wieloletni szkoleniowiec / prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych przez Kancelarię dla Klientów na temat dokumentowania i zabezpieczania transakcji handlowych oraz dochodzenia należności w obrocie gospodarczym.

ROBERT CHYŻYŃSKI Radca prawny, Wspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 108
chyzynski.r@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo cywilne
 • Spory pracownicze
 • Sprawy rodzinne
 • Spory sądowe
 • Postępowania i spory administracyjne
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Zajmuje się doradztwem w obszarze prawa cywilnego, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i prawa rodzinnego.
Doradzał i reprezentował Klientów w sporach sądowych dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w postępowaniach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym.
Doradza w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji.
Doradza i reprezentuje w postępowaniach administracyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Doświadczony prawnik i doradca w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia zakładów pracy.
Doświadczony pełnomocnik procesowy w złożonych i skomplikowanych sprawach sądowych z zakresu sporów cywilnych w sprawach gospodarczych.
Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej.
Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach prowadzenia sporu: od analizy przedsądowej roszczeń i czynności przedprocesowych, poprzez uzyskiwanie zabezpieczenia i właściwe postępowanie sądowe, po etap egzekucji należności.
Jego praktyka obejmuje także sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

MACIEJ KAPAŁA Dyrektor Działu Współpracy z Klientem, Wspólnik

Warszawa
+ 48 508 261 740
kapala.m@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Przekształcenia, zmiany formy prawnej działalności gospodarczej
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Windykacja
 • Szkolenia
 • Umowy i dokumenty w obrocie gospodarczym

Pracuje na rynku usług prawnych, podatkowych i windykacyjnych od 2001 roku. Zarządza Działem Obsługi Klienta w kancelarii i poza codzienną obsługą swoich Klientów, jest odpowiedzialny za koordynację, współpracę oraz stronę organizacyjną i formalną w relacjach IPSO IURE z obecnymi i nowymi Klientami kancelarii. Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Kancelarii i chciałbyś dowiedzieć się wstępnie i niezobowiązująco, jak możemy Ci pomóc w Twojej sprawie, jest właściwą osobą do kontaktu.
Cechuje go umiejętność rozpoznania rzeczywistych potrzeb Klienta i dopasowania do nich właściwych środków i metod działania oferowanych przez kancelarię.
Duże doświadczenie oraz bogata praktyczna i merytoryczna wiedza w zakresie m.in. przekształceń, windykacji, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, karnego, podatkowego pozwala mu doradzać Klientom w sprawach prawnych, podatkowych i windykacyjnych związanych ich bieżącym funkcjonowaniem w obrocie prawno-gospodarczym oraz w sprawach prywatnych.
Wieloletni szkoleniowiec / prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych przez kancelarię dla Klientów na temat dokumentowania i zabezpieczania transakcji handlowych oraz dochodzenia należności w obrocie gospodarczym.

RAFAŁ MALIŃSKI Dyrektor Oddziału Warszawa, Wspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 102
malinski.r@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Zarządzanie
 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Finanse
 • Windykacja
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Jest Dyrektorem Oddziału Warszawa kancelarii i prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zarówno w bezpośredniej obsłudze klientów, jak i w zarządzaniu różnymi strukturami kancelarii. Na szczeblach kierowniczych nieprzerwanie do 2004 r.
Na rynku usług prawnych od 2002 roku. Posiada bogatą i praktyczną wiedzę w zakresie przekształceń, windykacji, prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, karnego oraz podatkowego.
Jego praktyczna wiedza prawna pozwala mu skutecznie doradzać Klientom w sprawach związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem w obrocie prawno-gospodarczym.
Skutecznie i efektywnie łączy swoją wiedzę biznesową i merytoryczną w codziennej pracy związanej z zarządzaniem i pozyskiwaniem oraz obsługą Klientów kancelarii.
Rafał Maliński jest kontaktowy, uprzejmy, konkretny w działaniu i potrafi zbudować wieloletnie relacje z Klientami kancelarii oparte na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu wzajemnych interesów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ADRIAN WANAKSWspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 100
wanaks.a@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Przekształcanie, restrukturyzacja i tworzenie spółek
 • Prawo administracyjne
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Jest doświadczonym prawnikiem doradzającym Klientom kancelarii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy.
Zajmuje się obsługą korporacyjną Klientów w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej, a swoją wiedzę i doświadczenie potrafi przełożyć na skuteczną obsługę prawną i podatkową ich przedsiębiorstw.
Doradzał Klientom w procesach związanych z restrukturyzacją ich przedsiębiorstw, łączeniem, likwidacją oraz podziałem.
W codziennej pracy zawsze dąży do zapewnienia Klientom kancelarii wysokiego merytorycznego i organizacyjnego poziomu świadczonych usług oraz budowania trwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

JERZY ZAWADZKI Wspólnik

Warszawa
+ 48 798 469 105
zawadzki.j@ipsoiure.com.pl

OBSZARY PRAKTYKI:

 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Prawo handlowe
 • Fuzje, przejęcia spółek
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek
 • Windykacja
 • Prawo gospodarcze
 • Kontrakty w obrocie gospodarczym

Z powodzeniem łączy bogatą wiedzę merytoryczną i wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawnych, podatkowych i księgowych z umiejętnościami praktycznej, bezpośredniej obsługi Klientów.
Bardzo bogate spektrum wiedzy merytorycznej i stosowanych przez niego rozwiązań praktycznych obejmuje m.in. zagadnienia związane z prawem handlowym, cywilnym, karnym, podatkowym, dochodzeniem roszczeń finansowych, a także prawem pracy, rodzinnym i opiekuńczym.
Jego szczególną cechą jest umiejętność szukania racjonalnych rozwiązań w bardzo zawiłych i trudnych sprawach prawnych i podatkowych.
Specjalista od przekształceń i zmian formy prawnej.
Wysokiej klasy doradca i prawnik, pomysłowy, konkretny w działaniu, z inicjatywą i umiejętnością budowania partnerskich relacji z Klientami.