Ceny Transferowe bezpłatna analiza wstępna Twojej sytuacji

Skontaktuj się z nami i wypełnij krótką , bezpłatną i niezobowiązującą ankietę, którą Ci wyślemy. Na jej podstawie nasi Doradcy Podatkowi, specjalizujący się w tematyce cen transferowych, wskażą Ci czy dotyczy Cię obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. A jeśli tak, to które z Twoich transakcji podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji a które nie, oraz za jaki okres. Przedstawimy Ci również możliwości i propozycję dalszych działań wraz z ich wyceną. Zapewniamy całkowitą poufność wszystkich danych i informacji, które nam przekażesz. Kontakt z nami, wypełnienie oraz przesłanie ankiety oraz analiza wstępna są dla Ciebie całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Zapłacisz za nasze usługi po zawarciu umowy z nami.

DOKUMENTACJA PODATKOWA cen transferowych między podmiotami powiązanymi

1.

Moja firma (lub firma w której pracuję) jest powiązana osobowo lub kapitałowo z inną firmą (np. spółką matką za granicą) i prowadzi z nią transakcje. Czy dotyczy mojej firmy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych między podmiotami powiązanymi?

2.

Mam kilka spółek w polsce, których jestem współwłaścicielem, pomiędzy którymi dokonywane są transakcje (np. sprzedaż towarów i usług, pożyczki itp.). Czy taka sytuacja także podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Ważne! Nie odkładaj tego tematu na później, sankcje organów kontroli skarbowej w przypadku braku dokumentacji cen transferowych mogą być bardzo dotkliwe dla Twojej Firmy/Twoich Firm, a nawet (jeśli jesteś członkiem zarządu, dyrektorem finansowym lub księgową (-ym) ) dla Ciebie osobiście! Obecne przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, a organy podatkowe mogą żądać od Ciebie dokumentacji nawet za pełne 6 lat wstecz licząc od dzisiaj. Brak dokumentacji może spowodować nałożenie bardzo dotkliwych sankcji finansowych, liczonych nawet w milionach złotych.

To jedna z naszych specjalizacji. Zacznij od kontaktu z nami oraz wypełnienia i przesłania do nas krótkiej ankiety do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy. Na tej podstawie wskażemy Ci, czy obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczy Ciebie i Twojej Firmy i w jakim zakresie i za jaki okres czasu. Przesłanie wypełnionej ankiety nie zobowiązuje Cię do zawarcia z nami żadnej umowy ani nie wiąże się z żadnymi kosztami, a pozwoli Ci na zorientowanie się czy sprawa rzeczywiście dotyczy Twojej Firmy.

Możesz też umówić się z nami na bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie, na którym zorientujesz się czym jest dokumentacja podatkowa dotycząca cen transferowych, czy Twoja Firma (lub Firma w której jesteś członkiem zarządu, dyrektorem finansowym albo główną księgową) podlega temu obowiązkowi i w jakim zakresie. Podpowiemy Ci, co dalej zrobić, a jeśli zdecydujesz się na nasze usługi mając wiedzę, wspólnie wybierzemy rozwiązanie najlepsze dla Twojej Firmy. Jeśli okaże się że dokumentacja jest Ci niezbędna, będziesz mógł zlecić nam jej sporządzenie w wybranym przez Ciebie zakresie i spać spokojnie.