AUDYTY

Zastanawiasz się, czy wszystkie obszary wewnątrz Twojej firmy funkcjonują prawidłowo? Czy dokumenty którymi się posługujesz w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych (np. umowy, regulaminy, instrukcje, inne dokumenty wewnętrzne) są na pewno zgodne z aktualnie obowiązującym prawem ? Czy rozwiązania które stosujesz są najlepsze z możliwych? Możesz zlecić nam zbadanie wybranego przez Ciebie obszaru Twojej działalności pod kątem sprawdzenia ich zgodności z prawem, diagnozy oraz zaproponowania Ci i wprowadzenia ewentualnych zmian tak, byś mógł spać spokojnie. Najczęściej wybierane przez naszych Klientów audyty tematyczne z obszaru prawa, podatków i księgowości:

AUDYT DUE DILIGENCE

kompleksowy , szeroki audyt prawno -podatkowy z wyceną wartości przedsiębiorstwa przed jego zakupem. Skontaktuj się z nami i wypełnij niezobowiązującą wstępną ankietę, która pozwoli nam przygotować dla Ciebie indywidualną propozycję.

AUDYT RODO

Proponujemy przeprowadzenie działań wdrożeniowych, szkoleniowych, lub weryfikujących w sposób praktyczny na miejscu u Ciebie w Firmie istniejące rozwiązania i dokumentację w zakresie RODO, w kilku możliwych wariantach do wyboru. Najlepszy dla Ciebie przedstawimy Ci po wstępnym rozpoznaniu Twoich potrzeb w tym zakresie. Pomocne może okazać się niezobowiązujące wypełnienie przez Ciebie krótkiej ankiety, którą możemy do Ciebie wysłać po kontakcie z nami z Twojej strony.

AUDYT PRAWO PRACY

kompleksowa weryfikacja i ewentualne wprowadzenie zmian do wszystkich wewnątrzzakładowych prawnych regulacji, rozwiązań i dokumentów stosowanych w relacjach pracodawca – pracownik oraz współpracownik (umowy o pracę, inne umowy, regulaminy, instrukcje itp.)

AUDYT DOKUMENTY HANDLOWE

polega na weryfikacji stosowanych przez Ciebie dokumentów i rozwiązań w obrocie gospodarczym, obejmujący sprawdzenie treści, wprowadzenia ewentualnych zmian lub przygotowania dla Ciebie nowych wzorów wszystkich lub wybranych przez Ciebie dokumentów handlowych takich jak umowy handlowe, zamówienia, dokumenty potwierdzające odbiór dostawy/ wykonanie usługi, deklaracje wekslowe, weksle, zobowiązania do zapłaty, uznania długu, poręczenia, harmonogramy spłat itp.

AUDYT PRAWNY

szeroko zakrojony audyt obejmujący prawną weryfikację dokumentów i rozwiązań stosowanych przez Twoją Firmę w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Zakres tego audytu może być indywidualnie dostosowany do Twoich potrzeb, możesz zlecić nam np. sprawdzenie także dowolnego wycinka Twojej działalności w danym okresie czasu (patrz np. Audyt Prawo Pracy lub Audyt Dokumenty Handlowe)

AUDYT KSIĘGOWY I PODATKOWY

audyt weryfikujący prawidłowość stosowanych rozwiązań i działań w Twojej Firmie w obszarze księgowości, kadr i płac, w wybranym przez Ciebie zakresie i okresie czasu (np. miesiąc, rok)

AUDYT BIEGŁY REWIDENT

audyt przeprowadzony przez współpracującego z nami biegłego rewidenta
Skontaktuj się z nami, wspólnie ustalimy czego potrzebujesz i przedstawimy Ci niezobowiązującą propozycję dopasowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Wtedy podejmiesz decyzję czy to co Ci zaproponujemy okaże się dla Ciebie interesujące. Kontakt z nami i przygotowanie dla Ciebie propozycji działań nie wiąże się z żadnymi kosztami z Twojej strony ani nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z nami.