home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

27 stycznia 2014 r.

Działania organów skarbowych nie powinny być utrudnieniem dla przedsiębiorców korzystających z usług wirtualnych biur.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich organy podatkowe nie powinny swoimi działaniami utrudniać małym i średnim przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej w wirtualnych biurach.

W swoim wystąpieniu do ministra finansów Rzecznik poruszyła sprawę utrudnień ze strony organów podatkowych, które spotykają przedsiębiorców, którzy decydują się na zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura, w szczególności prowadzenia długotrwałych postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, a w szczególności w kwestii postępowań, które kończą się wydaniem decyzji o odmowie nadania NIP. Dodatkowy aspekt poruszony w wystąpieniu, dotyczył stosowania przez organy podatkowe niejednolitej praktyki w zakresie procedury nadania NIP.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu zauważył, że w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w katalogu przesłanek uzasadniających wydanie decyzji odmownej o nadaniu NIP, nie znajduje się wskazanie przez podatnika jako siedziby adresu biura wirtualnego.

Przepisy prawa obowiązujące w tym względzie ograniczają postępowanie w sprawie nadania NIP do badania kompletności i formy zgłoszenia identyfikacyjnego. Stanowisko RPO, które przedstawił w swoim wystąpieniu, a które wynika z przepisów prawa, potwierdza dodatkowo orzecznictwo sądów administracyjnych.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl