home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

20 luty 2014 r.

Zdaniem Sądu Najwyższego sąd cywilny może orzec o zwrocie wadium.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt IV CSK 291/13 wykonawca nie musi występować do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie sporu o zwrot wadium, tylko może bezpośrednio swoje roszczenie w tej kwestii skierować do sądu cywilnego.

Z treści uzasadnienia do powyższego wyroku wynika, że uprawnienia do rozpatrywania tego typu spraw mogłyby posiadać inne organy niż sąd cywilny, gdyby treść ustawy w sposób wyraźny i jednoznaczny takie uprawnienia tym organom przyznawała. A w związku z tym, że jest to sprawa stricte o charakterze cywilnym, to wykonawca może złożyć pozew o zwrot wadium niezależnie od tego, że wcześniej domagał się tego zwrotu od Krajowej Izby Odwoławczej.

Źródło: www.zamowienia-publiczne.lex.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl