home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

Prokura łączna niewłaściwa już właściwa.

 

W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury.
Nowe brzmienie znowelizowanego przepisu poniżej:
Art. 1094 [Prokura łączna]
§ 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.
§ 11. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.
§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.
Nowelizacja Kodeksu cywilnego w praktyce oznacza, że od początku 2017 roku spółki handlowe mogą ponownie wpisywać do KRS prokurentów uprawnionych do działania jedynie razem z członkiem zarządu (lub wspólnikiem spółki osobowej). Prokura łączna niewłaściwa zachowuje swoje zalety sprzed uchwały Sądu Najwyższego. Dodatkowo, jej wpis do KRS jest teraz w pełni bezpieczny z prawnego punktu widzenia, ze względu na jednoznaczny obecnie zapis w Kodeksie cywilnym. Prokury łączne niewłaściwe wpisane do KRS jeszcze przed uchwałą Sądu Najwyższego i niewykreślone po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy pozostają natomiast w mocy.

 

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl