home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią, której założycielami są doświadczeni prawnicy i doradcy pracujący i współpracujący z dużymi firmami zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Aktualnie nasz zespół, to ponad 40 pracowników i współpracowników rozlokowanych w trzech oddziałach Kancelarii, których siedziby mieszczą się w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Kluczowymi osobami w naszej Kancelarii są Wspólnicy i jej stali współpracownicy/doradcy, którzy realizują wszystkie większe projekty oraz koordynują pracę działów merytorycznych i powoływanych ad hoc zespołów roboczych. Poniżej przedstawiamy krótką notkę dotyczącą osób stanowiących filary naszej Kancelarii.

Mirosław Liberski

Adwokat, Komplementariusz. Doświadczony prawnik w zakresie przekształceń i połączeń spółek oraz ich tworzenia, w szczególności dotyczy to spółek kapitałowych i spółek osobowych w konfiguracji ze spółkami kapitałowymi. Jego praktyka zawodowa obejmuje realizację wielu transakcji z zakresu M&A. Jako Adwokat zajmuje się także aktywnie praktyką w zakresie prawa karnego. Posiada doświadczenie w zakresie procesów sądowych oraz praktykę w zakresie tworzenia i analizowania różnego typu aktów normatywnych niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym. Wielokrotnie zarządzał zespołami prawników przygotowujących studia wykonalności, raporty due diligence oraz wykonujących czynności audytorskie dla Klientów.

 

Tomasz Kita

Radca Prawny, Komplementariusz i Dyrektor Oddziału Poznań w Kancelarii. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi Klientów na gruncie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Reprezentował Klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sporach z ZUS’em. Jego praktyka obejmuje także spory sądowe na gruncie prawa cywilnego. Zajmował się skomplikowanymi procesami dotyczącymi tzw. “opłat półkowych”. Jego praktyka obejmuje także reprezentację Klientów z zakresu sporów cywilnych w sprawach gospodarczych. Doświadczony prawnik w zakresie przekształceń i połączeń spółek oraz ich tworzenia, w szczególności dotyczy to spółek kapitałowych i spółek osobowych w konfiguracji ze spółkami kapitałowymi. Posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowywania, opiniowania i analizowania aktów normatywnych niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym.

 

Radosław Ambroziak

Doradca Podatkowy, Komplementariusz. Doświadczony doradca podatkowy i prawnik w zakresie prawa podatkowego, karno-skarbowego, finansowego i gospodarczego. Posiada uprawnienia i praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenie pełnej księgowości podmiotów o charakterze korporacyjnym, zarówno spółek kapitałowych jak i pozostałych spółek prawa handlowego.
Posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z optymalizacjami podatkowymi, zarówno w aspekcie tworzenia studiów wykonalności i założeń koncepcyjnych dotyczących ich zastosowania w Firmie Klienta jak i technicznym wymiarze ich realizacji oraz ich wdrożenia. Wielokrotnie zarządzał zespołami prawników przygotowujących studia wykonalności, raporty due diligence oraz wykonujących czynności audytorskie dla Klientów.
Reprezentował Klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sporach z ZUS’em. Doradzał Klientom w postepowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy oraz w kwestiach związanych z przekształceniem i połączeniami spółek oraz ich tworzeniem, w szczególności dotyczy to spółek kapitałowych i spółek osobowych w konfiguracji ze spółkami kapitałowymi.

 

Karina Majewska

Radca Prawny, Komplementariusz, Dyrektor Oddziału Gdańsk. Doświadczona prawniczka w zakresie obsługi Klientów na gruncie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
Jej praktyka obejmuje reprezentację Klientów z zakresu sporów cywilnych w sprawach gospodarczych. Doświadczony prawnik w zakresie przekształceń i połączeń spółek oraz ich tworzenia, w szczególności dotyczy to spółek kapitałowych i spółek osobowych w konfiguracji ze spółkami kapitałowymi. Wielokrotnie reprezentowała Klientów w sporach z zakresu prawa budowlanego oraz przed sądami pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak też pracownika. Jej praktyka obejmuje wielokrotne przygotowywanie wszelkich aktów normatywnych dotyczących wewnętrznego funkcjonowanie przedsiębiorstw w oparciu o przepisy prawa pracy. Posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowywania, opiniowania i analizowania aktów normatywnych niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym.

 

Robert Chyżyński

Radca Prawny, Komandytariusz. Doświadczony prawnik w zakresie prawa pracy, zarówno w jego wymiarze materialnym, jak też procesowym. Wielokrotnie reprezentował Klientów w sporach z zakresu prawa budowlanego oraz przed sądami pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak też pracownika. Jego praktyka obejmuje wielokrotne przygotowywanie wszelkich aktów normatywnych dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstw w oparciu o przepisy prawa pracy. Zarówno w ich wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Wielokrotny pełnomocnik procesowy w złożonych i skomplikowanych sprawach sądowych z zakresu sporów cywilnych w sprawach gospodarczych, w szczególności reprezentujący Klientów z branży budowlanej. Doradza Klientom również w zakresie prawa zamówień publicznych. Jego praktyka obejmuje także sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz praktykę w zakresie tworzenia i analizowania różnego typu aktów normatywnych niezbędnych każdemu przedsiębiorcy w prawidłowym funkcjonowaniu w obrocie prawno-gospodarczym..

 

Ponadto oddajemy do dyspozycji naszym Klientom innych prawników z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w obsłudze podmiotów gospodarczych, którzy są w stanie zapewnić Klientom Kancelarii wsparcie i pomoc wszędzie tam, gdzie zajdzie taka konieczność.

Tym, co odróżnia nas od innych firm o podobnym profilu działalności jest to, że IPSO IURE jest Kancelarią, która ma dwa zasadnicze cele: rozwiązywać problemy Klientów, i pomagać ich unikać. Nie zajmujemy się tylko i wyłącznie „obsługą” Twoich problemów.

Kluczowymi elementami naszej codziennej pracy jest szukanie dobrych rozwiązań w biznesie na gruncie prawa dla naszych Klientów i dobrze zorganizowana komunikacja z ich strukturami.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl