home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

IPSO IURE Liberski Kita Ambroziak Majewska jest kancelarią, która współpracuje zarówno z firmami o zasięgu krajowym, jak i podmiotami o charakterze międzynarodowym. Doradzamy naszym Klientom w każdej dziedzinie prawa, która jest niezbędna dla bezpiecznego i skutecznego prowadzenia biznesu w kraju i na świecie.

IPSO IURE jest Kancelarią o charakterze multidyscyplinarnym, co oznacza, że możemy być doradcą w każdej dziedzinie prawa i zapewnić pomoc przy rozwiązaniu każdego problemu, który pojawi się w życiu biznesowym lub osobistym.

Aktualnie nasz zespół, to ponad 40 pracowników i współpracowników rozlokowanych w trzech oddziałach Kancelarii, których siedziby mieszczą się w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.

W ramach Kancelarii funkcjonuje sześć podstawowych struktur organizacyjnych obsługujących naszych Klientów w zależności od ich potrzeb:

Prawnicy tego działu zapewniają wsparcie prawne Klientom Kancelarii w każdym zakresie dotyczącym ich bieżącej działalności, pomagając im bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w obrocie prawno-gospodarczym.

Podstawowe usługi realizowane przez prawników tego działu dotyczą tworzenia i opiniowania różnego typu aktów normatywnych niezbędnych do codziennego, prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość i model biznesowy, a główne dziedziny prawa, w których operują prawnicy, to szeroko pojęta cywilistyka, prawo pracy, prawo handlowe, prawo gospodarcze oraz administracyjne.

Usługi realizowane przez ten dział Kancelarii mogą mieć charakter doraźny lub kompleksowej obsługi prawnej.

Prawnicy działu obsługi korporacyjnej biorą udział w realizacji usług związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw i usługach dotyczących audytów.

Nasi doradcy podatkowi i specjaliści ds. podatkowych pomagają Klientom Kancelarii w unikaniu wszelkich problemów natury podatkowej, które mogą przytrafić się w związku z niewłaściwym stosowaniem prawa podatkowego lub też w związku z nieprawidłową interpretacją jego przepisów.

Zadaniem tego działu jest także reprezentacja naszych Klientów w sporach organami kontroli skarbowej i sprawach administracyjnych, które dotyczą prawa podatkowego.

Usługi realizowane przez ten dział Kancelarii mogą mieć charakter doraźny lub kompleksowej obsługi podatkowej.

Prawnicy działu doradztwa podatkowego biorą udział w realizacji usług związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, usługach dotyczących audytów , optymalizacji podatkowych, cen transferowych oraz usługach związanych z zakładaniem, łączeniem i przekształcaniem spółek.

Usługi działu doradztwa podatkowego są bardzo często łączone przez naszych Klientów z usługami kompleksowej obsługi prawnej, kompleksowej obsługi windykacyjnej oraz kompleksowej obsługi księgowo-kadrowej.

Nasi Radcy Prawni i Adwokaci reprezentują naszych Klientów głównie w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami. Bronimy naszych Klientów także w sprawach z zakresu prawa karnego.

Główne dziedziny prawa, które stanowią materię naszych usług w zakresie działań procesowych, to szeroko pojęta cywilistyka, prawo karne, prawo pracy, sprawy z zakresu prawa administracyjnego ale też sprawy dotyczące prawa spadkowego i rodzinnego.

Usługi realizowane przez ten dział Kancelarii mogą mieć charakter doraźny lub wchodzić w zakres kompleksowej obsługi prawnej, kompleksowej obsługi podatkowej, czy kompleksowej obsługi windykacyjnej.

Bez względu na to, czy będziemy bronić Twoich interesów, czy atakować tych, którzy je naruszyli, możesz być pewien naszego pełnego zaangażowania i determinacji w walce o osiągnięcie satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia sądowego.

Ten dział Kancelarii jest strukturą wyspecjalizowaną i zorientowaną tylko i wyłącznie na realizację usług i czynności związanych z windykacją, sporami sądowymi o zapłatę i postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przeciwko nierzetelnym kontrahentom.

Jego podstawowym zadaniem jest odzyskiwanie pieniędzy Klientów Kancelarii.

Usługi realizowane przez ten dział Kancelarii mogą mieć charakter jednorazowych zleceń windykacyjnych lub wchodzić w zakres kompleksowej obsługi windykacyjnej, kompleksowej obsługi prawnej lub kompleksowej obsługi księgowo-kadrowej.

Usługi działu windykacyjnego są bardzo często łączone przez naszych Klientów z usługami odzyskiwania VAT’u.

Specjaliści tego działu Kancelarii świadczą kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości, administracji kadr i płac w przedsiębiorstwach naszych Klientów. Dzięki naszym księgowym i specjalistom ds. kadrowych Klienci Kancelarii mogą bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w obrocie gospodarczym, bez konieczności utrzymywania w swoich firmach kosztownych struktur księgowych i kadrowych.

Usługi realizowane przez ten dział Kancelarii mają wyłącznie charakter obsługi kompleksowej i są bardzo często łączone przez naszych Klientów z usługami windykacyjnymi i podatkowymi.

Specjaliści tego działu Kancelarii obsługują zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak też firmy o strukturze korporacyjnej z udziałem zagranicznym, co pozwala im ciągle podnosić swoje kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług księgowych, kadrowych i płacowych bez względu na model, wielkość i zakres biznesu Klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że w życiu najważniejsza jest właściwa komunikacja, a w biznesie dodatkowo szybkie i poprawne rozpoznanie potrzeb Klienta. W naszej pracy dbamy o zachowanie wysokich standardów prawniczych i biznesowych. Procedury zarządzania Kancelarią oparliśmy o idee Total Quality Management, w której nadrzędną wartością uczyniliśmy dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję i zadowolenie Klienta. Dlatego właśnie stworzyliśmy w Kancelarii Dział Obsługi Klienta, które podstawowym zadaniem jest obsługa biznesowa naszych Klientów.

Doradcy Klienta tego działu są w pełni dyspozycyjni dla naszych Klientów i otwarci na ich potrzeby.Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi Klienci są jednocześnie obsługiwani merytorycznie i biznesowo, ponieważ do ich dyspozycji przy realizacji każdej usługi oddajemy Prawnika i Doradcę Klienta.

Pracownicy i współpracownicy tego działu Kancelarii biorą udział przy realizacji każdej usługi świadczonej na rzecz naszych Klientów i ściśle współpracują ze wszystkimi pozostałymi strukturami Kancelarii.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl