home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

4 marca 2014 r.

Nowe zasady odliczania VAT od aut.

Niebawem, bo już od 1 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady przy rozliczaniu podatku VAT od samochodów osobowych. W teorii wprowadzane zmiany miały stworzyć przedsiębiorcom możliwość odliczania pełnego podatku, w praktyce jednak może się to okazać niemożliwe lub niesłychanie pracochłonne i skomplikowane. Dodatkowo pojawiają się opinie, że skorzystanie przez przedsiębiorców z prawa do pełnego odliczenia może stać się swoistego rodzaju „pułapką podatkową”, która nieostrożnych i zbyt swobodnie stosujących zmienione prawo, może narazić na dotkliwe konsekwencje finansowe wynikające z wysokich sankcji karnoskarbowych.

Restrykcyjne wymogi, które pojawią się w nowelizacji przepisów, to katalog stwarzający organom podatkowym dość łatwą możliwość podważenia prawa do pełnego odliczenia VAT przez przedsiębiorcę.

Niespełnienie tych wymogów będzie skutkowało:

  • utratą prawa do odliczenia pełnego VAT,
  • sankcjami karnoskarbowymi, których wysokość może sięgnąć nawet do 720 stawek dziennych.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że:

  • każdy pojazd, od którego przedsiębiorca zamierza odliczyć cały VAT, będzie musiał zostać zgłoszony w urzędzie skarbowym,
  • do każdego pojazdu, od którego przedsiębiorca zamierza odliczyć cały VAT, podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu wskazując m.in. kto, kiedy, dokąd i w jakim celu (oczywiście służbowym) jechał danym samochodem.

Uchybienia w rzetelności prowadzonej ewidencji pozbawi podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT i może skutkować dodatkowymi sankcjami karnoskarbowymi.

Konsekwencją tak restrykcyjnego sformułowania wprowadzanych zmiany, zanim one wejdą w życie, jest decyzja wielu firm o niestosowaniu pełnego odliczenia. Natomiast przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstwa, które niosą za sobą wprowadzane zmiany, już teraz skrzętnie się do tego przygotowują, niejednokrotnie ponosząc z tego tytułu niemałe, dodatkowe koszty, związane głównie z rozbudową swoich struktur administracyjnych i księgowych.

Przypomnijmy w skrócie czego dotyczą zmiany, które pojawią się z początkiem kwietnia zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT.

  • podatnikom będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50 % VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, bez ograniczenia kwotowego; odliczenie w takiej wysokości będzie przysługiwać wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności „mieszanej”, a zatem zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych; adekwatne prawo do odliczenia będzie przysługiwać również w stosunku do wszystkich wydatków eksploatacyjnych; niestety na odliczenie 50 proc. VAT od paliwa przedsiębiorcy użytkujący w sposób mieszany posiadane pojazdy będą musieli poczekać co najmniej do 1 lipca 2015 r.
  • pod pewnymi warunkami, podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. VAT naliczonego od zakupu i użytkowania samochodów osobowych, a także od zakupu paliwa do nich; będzie to jednak możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dany samochód będzie przeznaczony wyłącznie do użytku firmowego.

Proponowane zmiany są niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, jednak w odczuciu wielu przedsiębiorców nie jest to kierunek zmian, który w pełni spełnia ich oczekiwania i potrzeby.

Źródło: www.bcc.org.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl