home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

31 października 2013 r.

Opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych.

Senat przyjął z pięcioma poprawkami ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Zaproponowane zmiany przewidują m.in.:

- objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych,

- zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Kolejny raj podatkowy utracony-Belize i Wspólnota Bahamów.

Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji dwóch podpisanych przez Polskę umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych – z Belize i ze Wspólnotą Bahamów. Umowy mają na celu ograniczenie unikania opodatkowania i usunięcie tych terytoriów z listy rajów podatkowych.

Polska podpisała 16 maja 2013 r. w Londynie umowę z Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która stanowi podstawę m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także od towarów i usług.

Umowa ze Wspólnotą Bahamów i protokół do niej zostały podpisane 28 czerwca 2013 r. w Nowym Jorku. W przypadku Polski umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w przypadku Wspólnoty Bahamów dotyczy wszystkich podatków, bez względu na rodzaj i nazwę.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl