home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

3 luty 2014 r.

Członek wspólnoty mieszkaniowej można zabudować balkon/loggię bez uchwały całej wspólnoty.

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej może zabudować loggię, bez konieczności podejmowania uchwały przez wszystkich jej członków. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w Warszawie 31 stycznia 2014 r., w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2073/13. Wyrok jest zgodny koncepcyjnie ze zmianami prawa budowlanego, które miały miejsce w 2003 roku, a których celem było ułatwienie, a nie komplikowanie podejmowania inwestycji.

Sędzia Elżbieta Zielińska-Śpiewak potwierdziła to na rozprawie mówiąc, że „Nie po to w 2003 roku zmieniono prawo budowlane, aby utrudnić inwestorom przedsięwzięcia, ale wręcz przeciwnie, aby przyspieszyć wydawanie decyzji pozwalającej na budowę. Inspektor z urzędu nie ma obowiązku badać dokumentów świadczących o prawie własności czy prawidłowości pozwolenia na budowę.” Sędzia stwierdziła także, że „(…) każdy członek wspólnoty mieszkaniowej może zabudować loggię, bez podejmowania uchwały wszystkich jej członków.”

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

 

Prawa i obowiązki administracyjne nie wchodzą do masy spadkowej.

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2014 r., wydanego w sprawie o sygnaturze I SA/Gl 555/13, prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym nie podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności jedynego spadkobiercy, za zaległości spadkodawcy z tytułu sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, które nie zostały oznaczone tym znakiem. Fiskus uznał, że z chwilą otwarcia spadku na podstawie art. 922 § 1 k.c. w zw. z art. 97 § 1 o.p. obowiązek spadkodawcy o charakterze administracyjnoprawnym (sankcja ekonomiczna) przeszedł na jego spadkobiercę.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzja fiskusa naruszała zasadę legalizmu, a co za tym idzie przejście w/w praw i obowiązków na następców prawnych, którzy są jednocześnie spadkobiercami w rozumieniu prawa cywilnego mogą przewidywać wyłącznie przepisy szczególne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Zdaniem sądu nie oznacza to jednak, że te prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku. Dodatkowo sąd zauważył, że w ustawie o badaniach i certyfikacji, która regulowała podstawę ustanowienia sankcji ekonomicznej, brak było przepisu szczególnego dotyczącego następstwa prawnego w zakresie poniesienia nieuregulowanej przez spadkodawcę sankcji ekonomicznej. W konsekwencji organ skarbowy w opinii sądu błędnie przyjął, że z chwilą otwarcia spadku na podstawie art. 922 § 1 k.c. w zw. z art. 97 §1 o.p. obowiązek spadkodawcy o charakterze administracyjnoprawnym (sankcja ekonomiczna) przeszedł na jego spadkobiercę.

Źródło: www.nsa.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl