home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

28 luty 2014 r.

Brak PESEL w pozwie nie zawiesza postępowania.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 r. wydanej do sprawy o sygnaturze akt III CZP 137/13 stwierdził, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208¹ k.p.c. Natomiast po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.

Powyższa uchwała odnosi się do niedawnych zmian wprowadzonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, która nakazują ustalenie numerów PESEL pozwanych. Celem wprowadzonych zmian w tym zakresie jest ochrona pozwanych przed bezpodstawnym obciążaniem ich odpowiedzialnością za zobowiązania innych osób.

Źródło: www.sn.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl