home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

27 października 2013 r.

Spółki komandytowe nie zapłacą CIT.

Sejm uchwalił długo oczekiwaną i budzącą wiele emocji ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Nowelizacja włącza w zakres ustawy o CIT spółki komandytowo-akcyjne i nie obciąża tym obowiązkiem spółek komandytowych. Wcześniej Sejm odrzucił w tym zakresie poprawkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, która zakładała objęciem CIT także spółki komandytowe.

Dodatkowo przyjęte zmiany wprowadzają zwolnienie z podatku PIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W opisywanych przypadkach zwolnieniu z PIT będzie podlegał dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl