home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

25 marca 2014 r.

Odliczenie VAT z faktur przyszłego przedsiębiorcy.

Czy planując w przyszłości rozpoczęcie działalności gospodarczej, można odliczyć VAT od zakupów poczynionych przed jej rejestracją? Umożliwienie podatnikowi tego typu działania wydaje się logiczne i właściwe, o ile oczywiście występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do przyszłej działalności opodatkowanej.

Powyższe pytanie zostało postawione we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej przyszłego przedsiębiorcy i płatnika VAT, który przygotowywał się do rozpoczęci działalności gastronomicznej i podejmował w związku z tym szereg działań o charakterze inwestycyjnym, takich jak:

  • budowa samego lokalu, w którym będzie prowadzona działalność
  • zakup niezbędnych materiałów budowlanych

Oczywiście wszystkie faktury były wystawiane na nazwisko przyszłego przedsiębiorcy. Nadto w treści wniosku przyszły restaurator zaznaczył, że:

  • działalność gospodarczą rozpocznie dopiero po wybudowaniu lokalu i oddaniu go do użytkowania
  • po oddaniu lokalu do użytkowania złoży do urzędu wniosek (druk VAT-R) o zgłoszenie jego osoby, jako płatnika podatku VAT
  • przyszłej działalności gospodarczej będzie dokonywał sprzedaży tylko opodatkowanej podatkiem VAT.

Z opinią podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Organ zwrócił uwagę, że dla określenia, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi zakupami, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Związek ten:

  • może mieć charakter bezpośredni,
  • może mieć charakter pośredni,
  • może też dotyczyć takich czynności, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jednak warunkiem niezbędnym do nabycia przez podatnika prawa odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, jest dokonanie rejestracji jego osoby, jako czynnego podatnika VAT.

Tak też w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2014 r. wydanej na wniosek podatnika, a dotyczącej powyższej kwestii, wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Źródło: www.mf.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl