home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

Ustalenie rozpoczęcia biegu terminu rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w przypadku zmiany w składzie osobowym organu zarządzającego pracodawcy.

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II PK 21/17 wydał 12 kwietnia 2018 r. orzeczenie, w którym jednoznacznie stwierdził, że zmiana osoby przełożonej lub w kierownictwie pracodawcy nie ma wpływu na początek ani na bieg miesięcznego terminu, w…

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl