home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

26 maja 2014 r.

Podatek liniowy w sporcie.

W związku z niejednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych w kwestii skali podatkowej, którą należy przyjmować w związku z wykonywaną działalnością przez sportowców, Minister Finansów wydał w tej sprawie 22 maja 2014 r. interpretację ogólną nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Należy przypomnieć,…

26 maja 2014 r.

Dobra wiara, a podatek VAT.

W ostatnich latach, opinia publiczna miała okazję niejednokrotnie zapoznać się z tematyką systemowo realizowanych oszustw podatkowych na gruncie podatku VAT, których istotą jest wyłudzenie zwrotu tego podatku, czyli nieuprawnione korzystanie z prawa do odliczenia VAT…

26 maja 2014 r.

Datio in solutum-moment powstania przychodu.

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia2014 wydanego w sprawie I SA/Gd 1731/13, otrzymanie nieruchomości w miejsce wypełnienia zobowiązania samo w sobie powoduje zwiększenie aktywów wierzyciela i tym samym…

26 maja 2014 r.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wymusza konieczność zmiany przepisów podatkowych.

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany nie pozostaną bez wpływu na inne regulacje prawne i obejmą także m.in. ustawy podatkowe oraz ustawę…

16 maja 2014 r.

Wielokrotne składanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jako sposób na przerwanie biegu terminu przedawnienia, to zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nadużycie prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażonym w wyroku z dnia w sprawie o sygnaturze akt…

16 maja 2014 r.

Więcej pojazdów bez obowiązkowej ewidencji przebiegu-projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które ma obowiązywać od 1 czerwca br., zostanie rozszerzona lista pojazdów, dla których nie będą miały zastosowania regulacje związane z prowadzeniem ewidencji ich przebiegu.

Z obowiązku…

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl