home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

25 marca 2014 r.

Odliczenie VAT z faktur przyszłego przedsiębiorcy.

Czy planując w przyszłości rozpoczęcie działalności gospodarczej, można odliczyć VAT od zakupów poczynionych przed jej rejestracją? Umożliwienie podatnikowi tego typu działania wydaje się logiczne i właściwe, o ile oczywiście występują przesłanki, że zakupione towary…

20 marca 2014 r,

Koniec optymalizacji podatkowych?

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, w których jednym z budzących duże wątpliwości i kontrowersje jest wprowadzenie tzw. Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ten swoistego rodzaju „kaganiec prawny” ma zdaniem Rządu, przeciwdziałać praktykom agresywnego planowania podatkowego,…

14 marca 2014 r.

Nadanie NIP nie jest uzależnione od tego, czy lokal spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy organ podatkowy może odmówić nadania spółce numeru identyfikacji podatkowej, uzasadniając swoją odmowę tym, że spółka nie wykazała faktycznego wykorzystania nieruchomości, w której znajduje się…

13 marca 2014 r.

Przedsiębiorca mimo woli. Podatek od sprzedaży nieruchomości.

Osoby fizyczne, które są właścicielami kilku nieruchomości muszą mieć świadomość, że sprzedając dwie lub więcej z nich, mogą zostać zaklasyfikowani jako osoby prowadzące w tym zakresie działalność zarobkową. Sytuacja tak miała miejsce w…

5 marca 2014 r.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z treścią dyrektywy 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, Polski Rząd na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 4 marca 2014 r., przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Celem zmian jest redukcja obciążeń administracyjnych w…

4 marca 2014 r.

Nowe zasady odliczania VAT od aut.

Niebawem, bo już od 1 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady przy rozliczaniu podatku VAT od samochodów osobowych. W teorii wprowadzane zmiany miały stworzyć przedsiębiorcom możliwość odliczania pełnego podatku, w praktyce jednak może się…

3 marca 2014 r.

Charakter i zakres kontroli Sądu Najwyższego w postępowaniu zażaleniowym.

Z treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt II CZ 79/13 wynika, że jego rolą w postępowaniu zażaleniowym jest zbadanie, czy sąd drugiej…

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl