home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

28 luty 2014 r.

Brak PESEL w pozwie nie zawiesza postępowania.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 r. wydanej do sprawy o sygnaturze akt III CZP 137/13 stwierdził, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na…

26 luty 2014 r.

Zakres związania sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt II PK 352/12 związanie sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wydanego…

21 luty 2014 r.

Zaspokajanie osobistych potrzeb nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 listopada 2013 r., w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 2393/13 stwierdził, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego…

17 luty 2014 r.

Odwrócony kredyt hipoteczny.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

W przypadku wprowadzenia projektu w życie, byłaby to w polskim systemie prawnym pierwsza regulacja prawna wprowadzająca do naszego obrotu prawno-gospodarczego instytucję odwróconego kredytu hipotecznego.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest usługą…

14 luty 2014 r.

Cena w zamówieniach publicznych nie musi być najważniejsza. Nowe regulacje Rady Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią dyrektyw, które 11 lutego 2014 r. przyjęła Rada Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym prawa zamówień publicznych, kryterium najniższej ceny oraz oferty…

12 luty 2014 r.

Rzecznik Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dopuszcza możliwość zakwestionowania zapisów umowy na kredyt we frankach szwajcarskich.

Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Nils Wahl stwierdził w swojej opinii, że możliwość oceny nieuczciwego charakteru warunków umowy, która dopuszcza stosowanie innego kursu wymiany walut…

7 luty 2014 r.

Co narusza godność menedżera?

Czy sformułowanie „facet od mokrej roboty” użyte w stosunku do menedżera wysokiego szczebla narusza jego godność i dobre imię?

Zdaniem Sądu Najwyższego, w głośnym procesie byłego prezesa zarządu PZU Cezarego Stypułkowskiego przeciwko tygodnikowi „Wprost” i grupie dziennikarzy,…

5 luty 2014 r.

Projekt zmian prawnych dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego.

Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe i ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Proponowane zmiany dotyczą instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o ten…

4 luty 2014 r.

Zakaz reformationis in peius w odniesieniu do skarg na indywidualne interpretacje podatkowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego związanego z zasadą reformationis in peius w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących skarg…

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl