home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

30 stycznia 2014

Nieuzupełnienie dokumentów stanowi podstawę do zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w…

29 stycznia 2014 r.

Możliwość oprotestowania aktualizacji opłaty rocznej przez użytkownika wieczystego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana i zazwyczaj dla użytkownika wieczystego oznacza to jej wzrost, częstokroć dość znaczny w stosunku do poprzedniej wartości. Oczywiście nasze prawo umożliwia użytkownikom…

27 stycznia 2014 r.

Działania organów skarbowych nie powinny być utrudnieniem dla przedsiębiorców korzystających z usług wirtualnych biur.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich organy podatkowe nie powinny swoimi działaniami utrudniać małym i średnim przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają prowadzenie swojej działalności gospodarczej w wirtualnych biurach.

W swoim…

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl