home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

20 marca 2014 r,

Koniec optymalizacji podatkowych?

Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, w których jednym z budzących duże wątpliwości i kontrowersje jest wprowadzenie tzw. Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ten swoistego rodzaju „kaganiec prawny” ma zdaniem Rządu, przeciwdziałać praktykom agresywnego planowania podatkowego, w celu unikania opodatkowania.

W rzeczywistości wprowadzenie tej klauzuli, w ocenie wielu ekspertów, będzie skutecznie odstraszało przedsiębiorców od stosowania optymalizacji podatkowych, a nadrzędnym celem który chce osiągnąć Rząd, jest  zwiększenie wpływów środków pieniężnych do budżetu państwa.

Warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie funkcjonowały już kiedyś w naszym systemie prawnym i zostały ocenione przez Trybunał Konstytucyjny, jako niedopuszczalne. Podobnie, choć nie jest to pewne i w dużej mierze zależne od jakości stworzonego prawa, może być także w tym przypadku.

Pewne natomiast jest to, że w sytuacji nadużywania w/w klauzuli jako opresyjnego narzędzia państwa i nieprawidłowego jej stosowania w przyszłości przez urzędników, przedsiębiorcy i ich doradcy będą szukać nowych, legalnych i autorskich rozwiązań twórczo wykorzystujących obowiązujące prawo, które pozwolą utrzymać im konkurencyjność w biznesie.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl