home   |   o nas   |   kontakt
PL   |   EN

16 maja 2014 r.

Więcej pojazdów bez obowiązkowej ewidencji przebiegu-projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które ma obowiązywać od 1 czerwca br., zostanie rozszerzona lista pojazdów, dla których nie będą miały zastosowania regulacje związane z prowadzeniem ewidencji ich przebiegu.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji mają m.in. zostać wyłączone pojazdy specjalne takie jak np. pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowóz. Jednak warunkiem skorzystania z takiego wyłączenia, jest spełnienie określonych przesłanek. I tak w przypadku pojazdów pomocy drogowej wyłączeniem zostaną objęte tylko te pojazdy, które mają nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Natomiast w przypadku bankowozu typu A i B oraz pojazdu pogrzebowego konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku, niezbędnego do wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji, a mianowicie jasne określenie, że przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są odpowiednio usługi pogrzebowe lub transport wartości pieniężnych.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Opracował: Adrian Wanaks

Comments (0)

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt: sekretariat@ipsoiure.com.pl